Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΤΟ ΠΑΛΙ ΣΟΥΛΤΑΝΕ ΜΑΣ ??? ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ ??? ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ???

ΤΙ ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΓΙΑ ''ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ''.....ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ (!!!!) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΦΟΥ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ???

ΚΑΙ ΤΙ ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΑΛΤΡΟΥΪΣΜΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ......ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ....ΤΖΑΜΠΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥΣ ???
ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ.....ΚΩΝΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ ( 4.620.000,00 ΕΥΡΩ !!!!!!!!!!!!!!!)

ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΑΒΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΔΙΑΜΕΙΒΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΕΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ.....ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ !!!

ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΜΕ ΠΩΣ :

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠ΄ΟΥΔΕΝΙ, ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΣΑΠΙΩΝ ΒΡΩΜΟΣΚΟΥΠΙΔΩΝ ΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΙΓΥΡΩ ΟΛΟΥΘΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ.....

ΚΙ ΑΚΟΜΑ  :

ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ........ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ !!!!!


Μην ανησυχείτε αναγνώστες μας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ ......
Λύσαμε το πρόβλημα του εκσυγχρονισμού της ΔΗΜΟΣΙΑΣ και της ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ !!!
ΠΩΣ ???
Μα με την εταιρεία της Περιφέρειας, την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. που ανέλαβε να μας .....ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΕΙ σε θέματα Υγείας !!!
ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ....ΤΖΑΜΠΑ !!!
Μόλις χθες, συνήψε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ με τον σουλτάνο......η εταιρεία του και τα δρομολόγησαν ΟΛΑ !!!
ΠΟΙΑ ΟΛΑ ???
Τον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ........
ΠΩΣ ???
Με το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) που έστησε ως ιδέα το σουλτανάτο και η εταιρεία του........και θα μας επιτηρήσει ( λέει ) για να εκσυγχρονιστούμε ( λέει ) και να γίνουμε πολιτισμένοι άνθρωποι σε θέματα ΥΓΕΙΑΣ .............ΔΗΜΟΣΙΑΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ !!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ  :

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9F%CE%9C07%CE%9B1-%CE%91%CE%A38?inline=true

Έχουμε λοιπόν και λέμε :

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»...........

Διαβάζουμε την....ΕΜΠΝΕΥΣΗ :

''  Το αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμματος που σχεδιάζει να υλοποιήσει η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου , αναμένεται να συμβάλει στη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και στην προστασία του πληθυσμού από διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες , μέσα από τη δημιουργία μιας κεντρικής δομής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με την επωνυμία «Παρατηρητήριο Οργάνωσης κα ι Εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Υγείας και της Περιβαλλοντικής Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με σκοπό τον σχεδιασμό , την δημιουργία και την παραγωγή τεκμηρίωσης μέσα από μια Ενοποιημένη Τράπεζα Γνώσης και Πληροφόρησης , για την εφαρμογή πολιτικών και τη συμβολή στην ενίσχυση των καλών πρακτικών για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας και της δημόσιας υγείας με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής . Κύριοι άξονες ενεργειών του Παρατηρητηρίου αποτ ελούν:
i) Η επιτήρηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και των υδάτων και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων στην υγεία , 
ii) Η επιτήρηση νοσημάτων που μεταδίδονται από διαβιβαστές , καθώς και η επιτήρηση διαβιβαστών που μεταδίδουν λοιμώδη νοσήματα και ζωονόσους και δράσεις για τον έλεγχο αυτών , 
iii) Η επιτήρηση στάσεων ζωής και συνήθειων με γνωστ ές επιβαρυντικές επιπτώσεις στην υγεία (κάπνισμα , αλκοόλ , οδική συμπεριφορά) και η ανάληψη δράσεων για τον περιορισμό των κινδύνων αυτών , 
iv) Δράσεις για την προστασία της υγείας ευάλωτων πληθυσμών , 
v) Η υλοποίηση ενό ς ολοκληρωμένου διαχειριστικού συστήματο ς για την ανάπτυξη και την υλοποίηση συγχρόνων πολιτικών υγείας με παρ εμβάσεις και την προαγωγή της Υγείας και της Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό της Περιφέρ ειας Πελοποννήσου με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κρίσιμων παραγόντων κινδύνου , καθώς και τον ρόλο της ΠΦΥ στα συστήματα προστασίας της Υγείας , 
vi) Η εφαρμογή & ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων και προγραμμάτων εκπαίδευσης - κατάρτισης σε θέματα δημόσιας υγείας και στ ελεχών υγείας . 
vii) Η ανάπτυξη πλατφόρμας πληροφοριών – Τράπεζας Γνώσης & Πληροφόρησης 
viii) Η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών .

και στη συνέχεια :

2 . Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α .Ε . ορίζεται ως φορέας υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης και αναλαμβάνει:  Να οργανώσει την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης .  Να διαθέσει για το σκοπό αυτό το αναγκαίο προσωπικό προκειμένου να διασφαλιστ εί η αρτιότητα για την ομαλή υλοποίηση και έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου στις προβλεπόμενες ημερομηνίες , όποτ ε αυτό κριθεί απαραίτητο .  Να παρέχει , οποιαδήποτ ε σχετική με το έργο ενημέρωση ή πληροφορία ζητηθεί από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης , προφορικά ή γραπτά , κατά την διαδικασία διενέργειας ελέγχων και συζητήσεων για την πορεία υλοποίησης του έργου .  Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο , που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρ εσιών από τα διαθέσιμα στ ελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του παραπάνω έργου .  Ρητά συμφωνείται ότι για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης , οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα διατεθούν χωρίς οικονομικό κόστος , χωρίς να επηρεαστεί η αρτιότητα και η ομαλή υλοποίηση του έργου . 

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΔΩ....ΠΡΟΪΣΤΑΤΑΙ, ΕΠΙΒΛΕΠΕΙ.......ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΕΙ Η ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ......ΚΑΙ ''ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ'' κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ !!! ΤΙ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ !!! 
ΠΑΝΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑ.......ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ....ΜΕΧΡΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (!!!!!!).....ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΝΩΣΗΣ , ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ....ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ....ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 6ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .......(σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε από εγκυρότατες πηγές )

Όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε να κάνουμε με ένα .......ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.......με λέξεις ΠΟΜΠΩΔΕΙΣ που δημιουργούν εντυπώσεις στον αναγνώστη και με ουσία ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ......
Λέξεις - κλειδιά όπως ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.......ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ.......ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ......και άλλες σχετικές, δίνουν την έμφαση που χρειάζεται ένα τέτοιο κείμενο....για να νομίζει ο τυχαίος αναγνώστης πως έχει μπροστά του, την εμπνευσμένη πατέντα, καταπολέμησης των ασθενειών ......και διασφάλισης της ΔΗΜΟΣΙΑΣ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ......

ΑΛΛΑ
Τόσο ο σουλτάνος του Μορέως, όσο και οι εμπνευστές της ανωτέρω ιδέας, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να εξηγήσουν στο πόπολο, μερικά απλά θέματα :

1)
ΓΙΑΤΙ συστήνεται τώρα, ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΥΦΕΣΗ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΝΟΣΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΕΣ ( ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ) ένα παρατηρητήριο για την ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, που μάλιστα έχει τόσο βραχύβια διαδρομή (1 ΜΗΝΑ !!!!!!!)  , όπως αναφέρεται στην ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ???

2)
ΠΩΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ....Η ''ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ'' σωστά, όταν σε ένα μήνα που ΛΗΓΕΙ η προγραμματική σύμβαση και επομένως και το όλο ''έργο'' της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε................δεν θα έχουν αρχίσει να δουλεύουν τα εργοστάσια ΕΛAΙΟΥΡΓΙΑΣ και ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΊΑΣ σε ΜΕΣΣΗΝΙΑ και ΑΡΓΟΛΙΔΑ, που κάνουν την ατμόσφαιρα ΤΖΙΜΙΝΙΕΡΑ και την κατάσταση του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΦΟΡΗΤΗ ???
ΠΩΣ ΘΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΗΝ ''ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ'' ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΤΟΣΩΝ ΤΟΝΩΝ ΣΑΠΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΒΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΣΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΥΓΡΑ Ή ΑΕΡΙΑ ????

3)
ΠΩΣ θα εξασφαλιστεί η.....''ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ'' (των κουνουπιών δηλαδή !!!!!!!!) από την ομάδα δράσης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ???
Θα τα κυνγάνε στα χωράφια με ραντιστήρια ??? 
Θα τα συλλαμβάνουν ένα προς ένα και θα τα φονεύουν ??? 
Θα κυκλώσουν τις αγροτικές περιοχές με σίτες ???
ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ, ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΤΙΠΟΤΑ, 2 ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ) ΣΗΜΑΔΕΨΑΝ ΤΟ ΧΑΛΙ ΜΑΣ.....ΚΙ ΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑ ΕΘΕΣΑΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ......ΠΟΥ ΕΤΡΕΞΕ - ΚΑΙ ΕΔΩ - ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ .....
ΠΩΣ ΘΑ ΤΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΩΡΑ ......ΠΟΥ ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ, ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΦΕΣΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΚΑ ???

4)
ΜΕ ΠΟΙΑ ΛΟΓΙΚΗ.....ΠΡΑΚΤΙΚΗ......ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ.....ΜΕΘΟΔΟ, ΘΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ....ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ''ΚΑΚΕΣ'' ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ, όπως είναι το ΚΑΠΝΙΣΜΑ, το ΑΛΚΟΟΛ, η ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ και θα τις καταγράψουν και ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ .....μέσα σε ΕΝΑ ΜΗΝΑ που διαρκεί το πρόγραμμα του.....ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ???

Προσπερνάμε όλα τα υπόλοιπα.....και ρωτάμε δημόσια και ευθαρσώς :

'' Η ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ (????) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ'' ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ???

ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΜΕ ???

ΜΕΣΩ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ???

ΜΕΣΩ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ???

ΜΕΣΩ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ ???

ΚΑΙ ΠΟΤΕ.....ΜΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ ΟΟΟΟΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΟΥΝ ???

ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ???

ΠΟΙΟΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΠΟΙΟΝ ....ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ???

ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ....ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ.....ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ, ΟΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ......ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΕΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΕΛΠΝΟ !!!!!

ΤΕΛΟΣ :
ΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ....ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ......ΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. όταν έχει ήδη καταγγελθεί ο ΠΑΚΤΩΛΟΣ των χρημάτων που έχει απορροφήσει μόνο για τις....ΚΩΝΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ ???


http://orthologika.blogspot.gr/2017/06/blog-post_35.html

Τελειώνοντας υπενθυμίζουμε πως :

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠ΄ΟΥΔΕΝΙ, ΜΕ ΤΟΣΟΥΣ ΤΟΝΟΥΣ ΣΑΠΙΩΝ ΒΡΩΜΟΣΚΟΥΠΙΔΩΝ ΣΚΟΡΠΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΙΓΥΡΩ ΟΛΟΥΘΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ.....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.