Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΟΜΒΑ,...ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ !!! ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ......

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.....

ΕΝΕΚΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ  ΣΤΟΝ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ....ΜΕ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ......

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΦΩΤΙΑ !!!!!!!!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΝΗΓΟΣ ΦΩΤΟ

ΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Του Κουρπουανίδη Νικολάου του Ιωάννη
Κατοίκου Πτολεμαϊδας
Αν. Νικολαϊδη 64
Τηλ. 6932355777
Πρώην Προέδρου της
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ –ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Προς
Τον Πρόεδρο του Σ.Τ.Ε
Κον Σακελαρίου
Κύριε Πρόεδρε:
Λαβών αφορμή από τα προηγούμενα γεγονότα μεταξύ της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης όπου οι μεν κατηγορούν τους δε δίδοντας την χειρότερη εικόνα στον ελληνικό λαό όσον αφορά τους θεσμούς του έθνους, δράττομαι της ευκαιρίας να σας αναφέρω τα εξής:
Πριν αρκετά χρόνια προσφύγαμε στο Δικαστήριο σας προκειμένου να επιλύσετε ρυθμίσεις και Νόμους οι οποίοι ( κατά την άποψη μας ) ήταν αντισυνταγματικοί και παράνομοι όπως η κατάφορη παραβίαση του συντάγματος για την ισότητα των πολιτών την σωματειακή ελευθερία , την ατομική ελευθερία , και γενικά την ελευθερία του «συνεταιρίζεστε».
Ήμασταν σίγουροι κύριε Πρόεδρε πως το Δικαστήριο σας θα εφάρμοζε τον Νόμο, και το
Σύνταγμα της Χώρας και θα έδινε ένα δυνατό μάθημα σε όλους αυτούς οι οποίοι για δικούς τους λόγους ο κάθε ένας ξεχωριστά η όλοι μαζί παραβίαζαν όλα τα ανωτέρω και καταστρατηγούσαν το Σύνταγμα και τους Νόμους της Χώρας μας διαχωρίζοντας τους Έλληνες φορολογούμενους Πολίτες σε «συνεργαζόμενους και μη» δίδοντας στους μεν τα πάντα και συγχρόνως αφαιρώντας από τους δε τα πάντα όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Συλλόγων και την έκδοση των αδειών θήρας των μελών αυτών , αλλά και την επιβολή διπλάσιου τέλους μονομερώς στα μέλη της δικής μας Ομοσπονδίας για την ίδια έκδοση άδειας θήρας.
Όμως με τις με αρ΄ 2754/2012 και 875/13 αποφάσεις του Δικαστηρίου σας μετά από πάροδο πολλών ετών !!!!!!!! μηδενίστηκε η αισιοδοξία μας και «πάγωσε» το χαμόγελο μας για το εάν ισχύουν ίσα δικαιώματα στους πολίτες της χώρα μας όπως προβλέπεται άλλωστε και στο Σύνταγμα αυτής.
Οι δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου σας μας έδωσαν να καταλάβουμε πως μπορούν να υφίστανται βασικοί διαχωρισμοί στους Έλληνες πολίτες ακόμα και σε Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα τους.
Αναλύοντας τις αποφάσεις αυτές θέτω υπ΄ όψιν σας τα σημεία εκείνα που ( κατά την άποψη μας ) παραβίασαν την συνταγματική ελευθερία μας και μας διαχώρισαν από τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες στερώντας μας να ασκήσουμε τις προβλεπόμενες από τον Νόμο ελευθερίες μας στους τομείς του Συνεταιρίζεστε και της φορολογικής ισότητας.
1) Όσον αφορά την με αρ 875/2013 απόφαση σας και μάλιστα της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ.
Αυτή μας στερεί το δικαίωμα να έχουμε ίση φορολογική μεταχείριση με τους λεγόμενους «συνεργαζόμενους» Έλληνες πολίτες κυνηγούς, χαρακτηρίζοντας ως νόμιμη την επαύξηση του ποσού 90% (επι της εισφοράς των συνεργαζόμενων συλλόγων) που επιβάλλεται από την πολιτεία μονομερώς εις τα μέλη των Συλλόγων μας ως τέλος σε σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες κυνηγούς προς το ΚΤΓ και Δασών.
Χαρακτηρίζετε ως «ανταποδοτικά» τα ποσά των λεγόμενων «Συνεργαζόμενων» Ελλήνων κυνηγών δικαιολογώντας την απόφαση σας και δεν λαμβάνετε υπ΄όψιν σας το γεγονός ότι και οι δικοί μας Σύλλογοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις (οι οποίες μάλιστα περιγράφονται στα καταστατικά τους) με τους «συνεργαζόμενους» συλλόγους.
2) Χαρακτηρίζετε ως «επιτρεπτή»την θέσπιση πλεονεκτημάτων προς τα μέλη των «συνεργαζόμενων» Ελλήνων κυνηγών αντίστοιχων προς τους ανωτέρω περιορισμούς διαχωρίζοντας και δίδοντας πλεονεκτήματα σε μία μερίδα Ελλήνων κυνηγών και μάλιστα φορολογικού χαρακτήρα έναντι των υπολοίπων, εξανεμίζοντας τα άρθρα του Συντάγματος περί -ισότητας των πολιτών- ατομικής ελευθερίας- σωματειακής ελευθερίας-και γενικώς περι ελευθερίας του ατόμου, ( Σ.Τ.Ε 2540/2001)
3) Προκαλέσατε με την απόφαση σας αυτή οικονομικό στραγγαλισμό στους ανεξάρτητους κυνηγητικούς Συλλόγους επιβάλλοντας μονομερώς εις αυτούς σχεδόν «διπλάσιο τέλος» ( γιατί ως τέλη χαρακτηρίζονται οι εισφορές αυτές από την πολιτεία) για την ίδια έκδοση άδειας θήρας μη δυνάμενους πλέον να ασκήσουν την κατά τον Νόμο φιλοθηραματική και οικολογική δραστηριότητα τους.
4) Δεν κατανοούμε τον λόγο της διάκρισης αυτής που επιβάλλεται στους Έλληνες πολίτες παρά την Συνταγματική επιταγή της «ισότητας των πολιτών», δεδομένου μάλιστα πως τα καταστατικά των Συλλόγων που διακρίνετε έναντι υμών έχουν εκδοθεί το 1969 , είναι όλα πανομοιότυπα και περιέχουν αντισυνταγματικές διατάξεις όπως – τον διορισμό ταμία από την πολιτεία- την υπο προϋποθέσεις δυνατότητα δικαιώματος συμμετοχής του προέδρου των σωματείων καθώς και των προέδρων στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις κλπ.
5) Το γεγονός ότι εκδώσατε την απόφαση σας αυτή με καθυστέρηση 7 ετών (προσφυγή 1η Σεπτεμβρίου 2006 – απόφαση 875/ 2013), όπως και το γεγονός της μεταφοράς αυτής από τμήμα σε τμήμα λόγω αρμοδιότητας και τελικά στην Ολομέλεια κλόνισε την εμπιστοσύνη μας προς το δικαστήριο σας και μας έκανε να αναθεωρήσουμε την άποψη μας για την Ελληνική Δικαιοσύνη και την ευνομούμενη πολιτεία.
Ειρωνική σύμπτωση κύριε πρόεδρε είναι το γεγονός πως την εν λόγω απόφαση σας υπογράφει ο «υπηρεσιακός» ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κος ΠΙΚΡΑΜΜΕΟΣ ο οποίος καλείται τώρα να αποδείξει την αθωότητα του για τις κατηγορίες εις βάρος του.
Όσον αφορά την δεύτερη απόφαση 2754/2012 του 5ου τμήματος
Και αυτή η απόφαση για να εκδοθεί έκανε 6 χρόνια, και πάλι μας στερεί μονομερώς έναντι των άλλων Ελλήνων πολιτών Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα όπως το δικαίωμα της εκπροσώπησης των μελών των Συλλόγων μας «ακόμα και με εξουσιοδότηση προς τις διοικήσεις αυτών όσον αφορά την προσκόμιση των δικαιολογητικών» για την έκδοση της άδειας θήρας αυτών προς τις Δασικές αρχές κατα παράβαση του Συντάγματος Αρ. 211 του Α.Κ Ν. περι εξουσιοδοτήσεων κλπ.
Σχολιάζοντας το περιεχόμενο της απόφασης αυτής του 5ου τμήματος σας γνωρίζω τα κάτωθι.
-1) Στην απόφαση αυτή το Σ.Τ.Ε αναγνωρίζει ότι καλώς μας επιβλήθηκε από την πολιτεία η «μονομερής αυτή διάκριση» στερώντας μας το δικαίωμα να εκπροσωπούμε τα μέλη μας ακόμα και με εξουσιοδότηση από αυτά , θεωρώντας μας τρίτα πρόσωπα παρά το γεγονός πως είμαστε νόμιμα αναγνωρισμένοι Σύλλογοι από την Ελληνική Δικαιοσύνη με νόμιμα καταστατικά σύμφωνα με τον Ν. 1264 περι σωματείων κλπ, ενώ παρέχει κάθε ευχέρεια και δυνατότητα εκπροσώπησης των μελών στους λεγόμενους «συνεργαζόμενους Έλληνες πολίτες κυνηγούς» διαχωρίζοντας και πάλι τους Έλληνες σε συνεργαζόμενους και μη.
- 2) Χαρακτηρίζει ως νομίμως απαγορευτική την διαδικασία εξουσιοδότησης των μελών μας προς τις διοικήσεις αυτών, θεωρώντας αυτές ως «τρίτα πρόσωπα»( σελ.9) παρά το γεγονός πως αυτές είναι εκλεγμένες με ψήφο και έχουν υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες από τα εγκεκριμένα καταστατικά τους διατάξεις.
-3) Κρίνει ως υπαγόρευση λόγου «Δημοσίου συμφέροντος» την αυτοπρόσωπη παρουσία μονομερώς για τα μέλη των Συλλόγων μας έναντι των «άλλων» Ελλήνων πολιτών κυνηγών και προβαίνει στο «τραγικό λάθος» τεκμηριώνοντας την άποψη αυτή να την συνδυάσει με την παροχή του δικαιώματος χρήσης του κυνηγετικού όπλου το οποίο όπως γνωρίζετε πολύ καλά «είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» σύμφωνα με τον Ν 2168/93 περι όπλων και πυρομαχικών , ταυτίζει δηλαδή την αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών των Συλλόγων μας προς τις Δασικές αρχές για την κατάθεση των δικαιολογητικών τους μονομερώς «με το δικαίωμα χρήσης κυνηγετικού όπλου» ενώ σύμφωνα με τον Ν. 2168 / 93 την έκδοση αλλά και αφαίρεση όπλων και δελτίων κατοχής έχει αποκλειστικά η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», και ευνόητο είναι πως εάν κρίνει αυτή ως μη ικανό ένα άτομο για κατοχή όπλου το άτομο αυτό «δεν μπορεί να λάβει άδεια θήρας» όποια και να είναι η άποψη των Δασικών αρχών.
Εν όψει των ανωτέρω και με την πικρία την οποία έχω πλέον έναντι του δικαστηρίου σας αποδεικνύοντας αυτήν με τα ως άνω τεκμηριωμένα γραφόμενα μου σας ερωτώ κύριε Πρόεδρε:
Προσφύγαμε στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Χώρας μας σκεπτόμενοι ως φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες ( μέλη Νομίμων Συλλόγων) θεωρώντας πως με βάση το Σύνταγμα της Πατρίδας μας θα είχαμε τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους έλληνες πολίτες κυνηγούς και φορολογικά και συλλογικά. Αντί αυτού γνωρίσαμε την συλλογική απομόνωση την φορολογική διάκριση και τον κοινωνικό διαχωρισμό
Ποίον το αίσθημα δικαίου του πολίτη όταν έχει αυτή την αντιμετώπιση από το ανώτατο ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώρας;
Με ποια δύναμη αυτός θα αγωνιστεί για την και πάλι για την καταπολέμηση των «κακώς κειμένων» και της διαφθοράς ;
Προσωπικά υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην προσφύγω πάλι στο δικαστήριο σας για οποιοδήποτε θέμα , όμως με τα γεγονότα που βλέπουμε αλλά και αυτά που θα έλθουν αισθάνομαι την ανάγκη να σας πώ αυτό.
«όπως στρώσατε θα κοιμηθείτε» δεν είναι τυχαίο που σας επιτίθενται τώρα οι κυβερνητικοί εσείς τους δώσατε λαβή και επιχειρήματα
Ερευνήστε να μάθετε τι γίνεται με την διοίκηση της Γ΄ΚΟΠ 9 Γ. κυνηγετική ομοσπονδία των λεγόμενων συνεργαζόμενων Ελλήνων κυνηγών) στην Πελοπόννησο « ναι κύριε πρόεδρε, είναι αυτοί που δικαιώσατε με τις αποφάσεις αυτές, είναι οι συνεργαζόμενοι Έλληνες τους οποίους διαχωρίστε από εμάς , στους οποίους δώσατε απεριόριστα προνόμια τα οποία στερήσατε από εμάς , στους οποίους δώσατε το δικαίωμα να διαχειρίζονται ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ»
Και άλλα έπονται

Με τιμή στον θεσμό
Νίκος Κουρπουανίδης
Πρώην πρόεδρος της :
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυνηγετικών
Σκοπευτικών Συλλόγων
Την επιστολή αυτή θα κοινοποιήσω όπου κριθεί αναγκαίο

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018

ΤΟ ΓΥΡΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΣΑΪ ) ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΟΥΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗ !!!

ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΗΝ κ. ΑΛΕΙΦΕΡΗ !!!
ΘΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΛΕΥΚΑΝΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ !!!
ΞΕΡΟΥΝ ΠΩΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ''ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ'' !!!
ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΡΑΞΑΝ.......''ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΑ ΜΥΑΛΑ'' !!!

ΜΑΛΙΣΤΑ.....
ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΔΟΘΗΚΑΝ ΓΙΑ......''ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΕΡΕΥΝΑ'' !!!

https://www.drt915.gr/nikolakou-sti-drt915-entoli-tou-periferiarchi-ine-mia-na-dialefkanthi-grigora-afti-ipothesi-ichos/


Αποτέλεσμα εικόνας για ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΦΩΤΟ

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ Η κ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ, ΣΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ, ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ :

ΤΟΝ ΕΝΟΧΟ !!!!!!!!!!!!!!!

Αρα δέχονται πως υπάρχει το ΕΓΚΛΗΜΑ !!!!!!!!!!!!!!!

ΘΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ''ΤΡΕΛΟ'' ΚΑΙ ΟΛΑ ΘΑ ΛΗΞΟΥΝ ΥΠΕΡΟΧΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ....

ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ.....ΤΟ ΟΡΓΑΝΑΚΙ ΠΟΥ ΕΞΕΤΕΛΕΣΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΧΑΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΚΟΡΙΟΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ.....ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΗ !!!

Το λέει ορθά κοφτά η κυρία θεματική !!!!

ΠΑΛΙ ΟΙ ''ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ'' ΘΑ ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ.....

''ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ'', ΤΡΕΛΟΣ'' ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΑΙΔΡΑ ΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ, ΕΚΑΝΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ κ. ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ.......ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΞΕΦΤΙΛΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ ΧΘΕΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ !!!!!!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ κ. ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ.....ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ κ. ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ !!!

Η τοποθέτηση των ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ σήμερα, μετά τον χθεσινό ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ της καθαίρεσης του ΜΑΝΤΑ.....δεν είναι πέραν των αναμενομένων συνήθων τερτιπιών, της κυρίας θεματικής.....

Μετά τον ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ, που είχαν οι σπασμωδικότητες των χθεσινών Τατουλικών εκρήξεων, σήμερα, βγήκε σε ύφος ηρεμίας, περισυλλογής και ......στωϊκότητας, η κυρία θεματική, για να ισοφαρίσει τα ολισθήματα των εκρήξεων αυστηρότητας και τιμωρίας !!!

Σήμερα ακούμε δια στόματός της, πως η ενέργεια που έγινε στην Καλαμάτα, είναι ''ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ '' !!!!
Καθώς και πως '' ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΑ ΜΥΑΛΑ'' !!!!

Πολύ καυτές προβλέπονται οι εξελίξεις, ειδικά τώρα που πρέπει, μέσα σε όλα τα συμβάντα, να συμμαζευτούν τα χθεσινά ΑΣΥΜΜΑΖΕΥΤΑ !!!

Σήμερα η κυρία θεματική ρίχνει τη μπάλα στους ''άλλους αντιπεριφερειάρχες''  πως ήσαν αυστηροί και απαιτητικοί εκείνοι, με τον κ. ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΑΝΤΑ .,.....που ήξερε και δεν είχε αρθρώσει λέξη για τους ΚΟΡΙΟΥΣ.....

Απολαύστε την.....μέχρι να έχουμε την ενδιαφέρουσα συνέχεια του ΘΡΙΛΕΡ .....

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΑΠΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Ο Π. ΜΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΤΟΥΛΗ !!!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΠΩΣ ΤΟΝ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Ο ΤΑΤΟΥΛΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ....

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΠΩΣ Ο ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΡΡΙΨΕ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗ.....

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΤΟ F/B

Σχετική εικόνα

Γνώμονάς μου στην πολιτική ήταν, είναι και θα είναι μόνο η ΑΛΗΘΕΙΑ....
Με έκπληξή μου είδα πως στο δελτίο τύπου της Εκτελεστικής Επιτροπής αναφέρεται ως αιτία αποπομπής μου η αληθινή στάση μου, στο πολύ σοβαρό θέμα που ανέκυψε στη Μεσσηνία και ταλανίζει ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η ΑΛΗΘΕΙΑ δεν περιορίζεται μόνον εκεί…
Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι πως σε αυτή την συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης επέλεξε πρωτίστως να μου επιρρίψει «ευθύνες» ολοκληρώνοντας την πολιτική στοχοποίησή μου για την προ μηνός δήλωσή μου, καταδίκης της πολιτικής συμπεριφοράς της κυβέρνησης στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Πελοποννήσου.
Γνώμονάς μου στην πολιτική ήταν, είναι και θα είναι μόνο η ΑΛΗΘΕΙΑ. Την ΑΛΗΘΕΙΑ που είπα σήμερα ενώπιον όλων των συναδέλφων μου. Μια ΑΛΗΘΕΙΑ που πηγάζει από την προσωπική μου ηθική και ακεραιότητα, που είναι πάνω από «την πολιτική ηθική» που επικαλούνται ορισμένοι.
Με αυτή την ΑΛΗΘΕΙΑ οδηγό, ΕΓΩ υπέβαλλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη. Συνεχίζω πλέον ως Περιφερειακός Σύμβουλος να υπηρετώ τους πολίτες της Μεσσηνίας που με εξέλεξαν.
Περικλής Μαντάς

ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ ΣΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Κ(Μ)ΟΡΕΩΣ !!!!!!!

ΣΕ ΕΚΡΗΞΗ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ.....
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΑΝΤΑ
ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΕΛΕΝΗ

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΟΥΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ !!!!!!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ !!!!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΜΑΣ......
ΑNTΙΓΡΆΦΟΥΜΕ ΑΠΌ ΤΟ THARROSNEWS

"Ντόμινο" εξελίξεων έχει προκαλέσει η πρωτοφανής "έφοδος" της Αστυνομίας το πρωί της Τρίτης στο Διοικητήριο Μεσσηνίας ύστερα από καταγγελίες της αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Ελένης Αλειφέρη για υποκλοπές και παρακολούθηση του γραφείου της. Με ανακοίνωση της πριν λίγα λεπτά από την Περιφέρεια Πελοποννήσου έγινε γνωστό ότι η Ελένη Αλειφέρη κλήθηκε σε απολογία, καθώς της καταλογίζεται ότι δεν ενημέρωσε εγκαίρως τον Περιφερειάρχη ενώ ο  θεματικός αντιπεριφερειάρχης Περικλής Μαντάς υπέβαλε την παραίτηση του. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Περιφέρειας: 

Δελτίο Τύπου Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου

Τον αιφνιδιασμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη προκάλεσε η σημερινή τηλεφωνική πληροφόρηση από την Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κα Αλειφέρη ότι διεξάγεται αστυνομική και εισαγγελική έρευνα στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, μετά από δική της πρωτοβουλία, σε σχέση με πιθανή υποκλοπή και παρακολούθηση του γραφείου της.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αντέδρασε άμεσα συγκαλώντας την Εκτελεστική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, στην οποία ωστόσο η κα Αλειφέρη δεν παρευρέθηκε αν και εκλήθη έγκαιρα.
Η δήλωση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Μαντά ενώπιον της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι είχε ενημερωθεί από την κα Αλειφέρη για την ύπαρξη συστήματος υποκλοπής, αρκετές μέρες πριν, καθώς και για την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς από την ίδια, προκάλεσε αγανάκτηση και κατάπληξη στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο κ. Μαντάς παραδέχθηκε επίσης ότι δεν ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη μετά από σχετική συνεννόηση με την κα Αλειφέρη, η οποία επίσης δεν ενημέρωσε έγκαιρα τον Περιφερειάρχη ως όφειλε.
Μετά τις τοποθετήσεις των μελών της Επιτροπής, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ζήτησε την παραίτηση του κ. Μαντά από τη θέση του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη, καθώς μια τέτοια συμπεριφορά δεν συνάδει με την πολιτική ηθική και τις αρχές της διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ο κ. Μαντάς αφού κατέθεσε την παραίτησή του, αποχώρησε.
Μετά από εισήγηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου η Εκτελεστική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
• την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές στις οποίες έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη.
• να καλέσει την κα Αλειφέρη να παράσχει όλες τις απαιτούμενες εξηγήσεις για τις μονομερείς της ενέργειες, που παραβιάζουν τόσο τη θεσμική δεοντολογία, όσο και το άρθρο 159 του Καλλικράτη, σύμφωνα με το οποίο ο Περιφερειάρχης είναι αυτός που εκπροσωπεί την Περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως. 

ΚΟΡΙΟΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ !!! ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ???

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗ, ΠΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ .....

ΤΙ ΧΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ???
ΣΕ ΠΟΙΑ ΖΟΥΓΚΛΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ???

ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΑΦΙΟΖΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ....ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ???

Ή ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ???

Έφοδος Αστυνομίας και Εισαγγελέα στα γραφεία της Περιφέρειας Μεσσηνίας

Εισαγγελική έρευνα για "κοριούς" και παρακολούθηση συνομιλιών στο γραφείο της αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Ελένης Αλειφέρη (βίντεο)


ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ κ. ΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ, ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΘΥΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΤΗΣ !!!

ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ???

ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ 4ου ΡΑΪΧ ???

Οι αστυνομικοί ξήλωσαν και κατέσχεσαν τους επεξεργαστές από τους υπολογιστές του γραφείου της αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Ελένης Αλειφέρη και τους πήραν για έρευνα.
Η έφοδος 15 αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμάτας, παρουσία εισαγγελέα, ανησύχησε προσωπικό και πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Διοικητήριο.
Ο λόγος της εφόδου είναι η καταγγελία της ίδιας της αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας για υποψίες ότι έχει πέσει θύμα παρακολούθησης και συνακρόασης όλων των συνομιλιών της, τόσο των τηλεφωνικών, όσο και των ηλεκτρονικών.
Οι αστυνομικοί πήραν τους υπολογιστές για περαιτέρω έρευνα, προκειμένου να εντοπιστεί τυχόν σύστημα απομακρυσμένης συνακρόασης ή άλλου είδους παράνομο λογισμικό που επιτρέπει την παρακολούθηση όχι μόνο των e-mail αλλά και των συνομιλιών που γίνονταν στο γραφείο της αντιπεριφερειάρχη.
Αν πράγματι διαπιστωθεί ότι υπάρχει το επίμαχο παράνομο λογισμικό, τότε μιλάμε για πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, που εικάζεται ότι έχει πολιτικές προεκτάσεις.
Ποιοί και γιατί είχαν βάλλει στο στόχαστρο την Ελένη Αλειφέρη και κατ’ επέκταση της υποθέσεις της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και ποιός και με ποιό τρόπο έθεσε τις συνομιλίες της υπό παρακολούθηση;
“ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ” ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗ
ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Η αστυνομική έρευνα θα εντοπίσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Να σημειωθεί ότι πέρα από τον εξοπλισμό που πήραν οι Αστυνομικοί και θα κάνουν φύλλο και φτερό στα εργαστήρια της Αστυνομίας, οι υπάλληλοι της μηχανογράφησης αυτή τη στιγμή δίνουν κατάθεση στην Ασφάλεια.
Η αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη, μιλώντας στο MessiniaLIVE, εμφανώς ταραγμένη και σοκαρισμένη από την πρωτοφανή παραβίαση των συνομιλιών της, δήλωσε πως πρέπει να θωρακιστεί η λειτουργία του κράτους και της αυτοδιοίκησης από τέτοιες κακόβουλες ενέργειες. Να σημειωθεί ότι η αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη είχε κάποιες ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά γι’αυτό και προέβη στις καταγγελίες. Άμεσα με εισαγγελική παραγγελία οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμάτας κατέσχεσαν τους υπολογιστές του γραφείου της, ενώ ερεύνησαν και τους υπολογιστές του 3ου ορόφου. Οι αστυνομικοί θα ερευνήσουν όλο το δίκτυο των υπολογιστών που συνδέονταν μεταξύ τους, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει ενδεχομένους και σε άλλους υπολογιστές παράνομο λογισμικό.
“ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ”
Το MessiniaLive μίλησε με τον ειδικό στις τηλεπικοινωνίες τεχνικό Γιώργο Ζούζουλα ο οποίος τόνισε: “Φυσικά και μπορεί να γίνει μια τέτοια παρακολούθηση με τους εξής τρόπους: με κοριό στο γραφείο, μέσω λογισμικού στο κινητό τηλέφωνο, με trojan στον υπολογιστή – που εδώ είναι και το πιο πιθανό – κι αν χακάρουν το τηλεφωνικό κέντρο. Όλα όμως τα παραπάνω αφήνουν ίχνη, οπότε μπορεί μέσω ειδικής έρευνας να εξακριβωθεί τι ακριβώς έχει γίνει και να εντοπιστούν οι δράστες…”
Να σημειωθεί ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν τη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση και μας θυμίζουν άλλες εποχές αλήστου μνήμης με παρακολουθήσεις και φακελώματα…
ΠΗΓΗ messinialive.gr

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2018

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΦΙΕΣΤΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟ ΤΟΥ ΜΟΡΕΩΣ.....ΓΙΑ ΤΟ ΣΔΙΤ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ !!!

ΥΜΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΕΡΝΑ.....
ΥΜΝΟΙ ΣΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΣΔΙΤ .......
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ......

ΝΕΥΡΑ ....ΠΟΛΛΑ ΝΕΥΡΑ ΣΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ !!!

ΚΙ ΑΣ ΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΠΩΣ ΟΛΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΣΔΙΤ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ......ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΕΠ !!!

ΧΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ.....ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΝΕ.....

Ο ΚΟΡΒΑΝΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡ ΑΛΕΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ !!!


Ακούστε στο ΒΙΝΤΕΟ την υμνολογία του ''ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ'' της ''ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ'' ....όπως την βιώνει η κυρία θεματική !!!
Τώρα, ΓΙΑΤΙ όλοι εμείς δεν το νοιώθουμε, δεν το βλέπουμε και δεν το βιώνουμε.....είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και μάλλον όχι δικό μας, αφού εμείς είμαστε οι πολλοί κι έχουμε όλοι την ίδια εμπειρία......( κάτι τρέχει με τις προσλαμβάνουσες των αιρετών ή πολύ καλή δουλειά γίνεται στις ιδιαίτερες πρόβες θεάτρου, με θεατές το πόπολο ???)

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΤΕΡΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΔΙΤ .....


ΚΑΙ.....ΞΑΦΝΙΚΑ.....ΧΑΝΕΤΑΙ Η ΜΠΑΛΑ ΕΠΕΙΔΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ κ. ΓΑΒΡΗΛΟΣ , ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ.....ΠΟΥ
ΚΑΝΕΙ ΣΟΟΥ, ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ.....ΜΕ ΤΟ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ ΣΔΙΤ !!!

ΑΚΟΥΣΤΕ ΧΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ''ΔΙΑΛΟΓΟΥ'' ......ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ''ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ''......ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΟΥ


Αυτό το ΠΕΣΥΠ τα είχε όλα.....
Μετριοπαθείς ατάκες
Εντάσεις εκεί που ''έπρεπε''.....
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΕΚΤΡΟΠΗ.....ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ .......
Μαλώματα του σουλτάνου.....
Ειρωνείες της κυρίας θεματικής.....
Απουσία του μισού ΠΕΣΥΠ......
Υποβολές από κάτι άσχετα σαρκία που μεταφέρονται ασκόπως κάθε τόσο στην Τρίπολη....

ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΘΥΜΟ ΚΑΙ ΦΘΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΗ ΕΞΟΥΣΊΑ.....ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ, ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΚΡΙΤΙΚΗ.....

Στην ΤΕΡΝΑ πάντως τα εγκώμια δεν έλειψαν.....κι ας αργεί κομματάκι η Μεγάλη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ !!!

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2018

ΤΡΙΠΟΛΑΡΑ : ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΣ Ο ΒΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΤΕΛ, ΕΝΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ......ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ !!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΡΘΙΟ ΠΙΑ.....

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΠΙΑ.....
ΑΦΟΥ Η ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΤΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ.....

ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΚΔΙΚΑΣΤΕΙ (ΞΑΝΑ) ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ( 28-9-2018 ) Ο ΒΙΑΣΤΗΣ - ΚΤΕΛ ατζης - ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΚΤΕΛ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ !!!!

ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΣΙΠΑ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ, ΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΝ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ .....ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΕΛ.....

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΘΩΡΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ.......

ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΒΙΑΣΤΗ ΔΕΝ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΟΤΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Η ΦΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ.

ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ???

ΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ.....''ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ'' ???????????????????

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΚΟΥΡΓΟ ΠΟΥ ΒΙΑΣΕ ΠΑΙΔΙ ΑΜΕΑ ????????????????Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΙΔΙ ΧΤΥΠΗΜΕΝΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΡΑΣ, ΤΟΝ ΒΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΜΕΑ.....ΠΟΥ ΔΡΟΥΣΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΗΘΟ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ !!!

http://orthologika.blogspot.gr/2016/11/blog-post_76.html


http://orthologika.blogspot.gr/2015/12/10.html


http://orthologika.blogspot.gr/2015/12/blog-post_10.html

ΜΟΝΟ ΕΜΕΙΣ ΖΗΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ Η ΦΑΤΣΑ ΤΟΥ ΒΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ....Το ανωτέρω έγγραφο ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ ΕΔΩ ΚΑΙ 2 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ !!!

ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΑΛΗΤΗΣ, ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΜΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ , ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΔΙΔΥΜΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΚΟΡΙΤΣΑΚΙΑ .....

 ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΔΕ, ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ DNA, ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΑΜΕΑ ΤΟ ΒΙΑΖΑΝ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΣΑΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ....ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΑΛΗΤΗ. ΑΥΤΟΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ Ο ''ΒΟΗΘΟΣ'' ΤΟΥ.....ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΕΙ Η ΦΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ. ΤΟΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΕΞ ΑΡΧΗΣ.....

Στην απίστευτη πόλη που ζούμε, εδώ και χρόνια σέρνεται η ιστορία του ΒΙΑΣΤΗ του παιδιού ΑΜΕΑ και μετόχου του ΚΤΕΛ Αρκαδίας, που ενώ ήταν καταδικασμένος πρωτόδικα με 12,5 χρόνια φυλακή, κυκλοφορούσε ελεύθερος κι ωραίος στην πόλη, κάνοντας μάλιστα και ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜΕΑ σε άλλη περιοχή του Νομού ( ΚΑΨΙΑ - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ) εις γνώση όλων των αρχών και φυσικά και του ...... προεδρείου του ΚΤΕΛ , που μας δήλωναν δια της προέδρου του, ανιστόρητες ατάκες περί ....''μη τελεσιδικίας'', αφού περίμενε να γίνει το Εφετείο του !!!
Το ΕΦΕΤΕΙΟ (Μικτό Ορκωτό Εφετείο ΝΑΥΠΛΊΟΥ ) έγινε, η ποινή μειώθηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη και ο αισχρός μεταφέρθηκε στις ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ , χωρίς να ανοίξει ρουθούνι σε αυτή την ιστορικά ανεκτική πόλη !!!
Μόνο 2-3 ''τρελοί'' φτάσαμε μέχρι την εισαγγελία διαμαρτυρόμενοι, επειδή ποτέ δεν δόθηκε το όνομά του στην δημοσιότητα, ούτε και η φωτογραφία του......
Παρ΄ όλο που κάναμε ΚΑΙ επιστολή ενυπόγραφη προς τις εισαγγελικές αρχές ( η Τρίπολη διεβίβασε το έγγραφό μας προς το Εφετείο Ναυπλίου όπου και .....παραμένει ) κανένας δεν απάντησε στο ερώτημά μας  περί της ''προστασίας'' του συγκεκριμένου ΒΙΑΣΤΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΜΕΑ, αλλά κανένας επίσης δεν έδωσε τα στοιχεία του στην δημοσιότητα ....
Πριν αρκετό καιρό, είχαμε την πληροφορία, πως ο φυλακισμένος ΒΙΑΣΤΗΣ, βγήκε από τις φυλακές Τρίπολης, επειδή, έκανε αίτηση αναίρεσης στον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ για κακοδικία (!!!!!!!!!!!!) η οποία έγινε δεκτή ...... αλλά επίσης πήρε από τον ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ και ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΙΝΗΣ (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) μέχρι να ξαναγίνει το ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ 
( 28-9-2018 γίνεται...μετά από αναβολή που πήρε στις 14-2-2018 ).
Εδώ και 3-4 μέρες, μας έρχονται πολλά μηνύματα από πολλές πλευρές, για τον συγκεκριμένο ΒΙΑΣΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΜΕΑ....
Οι καταγγελίες λένε, πως ο ΒΙΑΣΤΗΣ οδηγεί κανονικότατα το λεωφορείο του στο ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και κάνει μάλιστα και δρομολόγια ΣΧΟΛΙΚΑ !!!
Γονείς αναστατωμένοι που έμαθαν ποιός είναι ο παλληκαράς.....μας έστειλαν το μήνυμα - SOS  !!!
Τον βλέπουν να μεταφέρει παιδιά στα σχολικά δρομολόγια και μάλιστα στην ευρύτερη περιοχή του ΑΣΤΡΟΥΣ , τελευταία.....δηλαδή στον τόπο του εγκλήματος.....
Πέρα από το θράσος του συγκεκριμένου ατόμου, για το οποίο δεν έχουμε καμία αμφιβολία πως είναι πέραν του αναμενομένου, η ένστασή μας που είναι μάλλον ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ, προσδιορίζεται προς κάθε αρμόδιο που εμπλέκεται σε αυτή την ανισόρροπη κατάσταση, την ακραία σε επικινδυνότητα για τα ΠΑΙΔΙΑ, με κυρίαρχους υπεύθυνους το ΚΤΕΛ και την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ.....αφού η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ απ΄ όσα γνωρίζουμε, ελάχιστα εμπλέκεται στην διαδικασία μεταφοράς, αφού, τα δρομολόγια μόνο στέλνει στην Περιφέρεια και ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των διαγωνισμών του κάθε δρομολογίου......

ΑΝ ΚΑΙ
ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, Η ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ.....ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ....

ΑΦΟΥ
Κανένας δεν ασχολείται με την ΕΥΘΥΝΗ απέναντι στα παιδιά....αλλά μόνο για το κόστος του δρομολογίου και για το ΠΟΙΟ τσιράκι θα το αναλάβει.....(ξέρουμε πολλά παρατράγουδα περί των αναθέσεων των σχολικών δρομολογίων σε υμέτερους και ''άλλους'' ανάλογα με το κόστος και την ποιότητά του ) 

Τώρα ανακαλύπτουμε, πως με την ίδια και απαράλλαχτη ανεκτικότητα αρχών και ΚΤΕΛ, όπως και στην αρχική περίοδο μετά την πρωτόδικη απόφαση, εξακολουθεί ο ΒΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΜΕΑ, να έχει ευνοϊκή μεταχείριση ως '' εργαζόμενος'' στην κοινοπραξία του και δουλεύει κανονικότατα, παρ΄ όλο που ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ, ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ !!!!!!

ΤΙ ΛΕΕΙ ΕΠ΄ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ......ΣΕ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ''ΦΙΛΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ'' ΤΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ???

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΤΕΛ ΕΠ΄ ΑΥΤΟΥ ???
ΠΑΛΙ ΓΙΑ '' ΜΗ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ '' ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ???

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΥΠΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΟΝΤΩΝ ΠΟΙΝΗ, ΕΜΑΘΕ ΚΑΤΙ ΝΕΩΤΕΡΟ ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ???

ΘΑ ΕΙΧΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, αν το ΚΤΕΛ ΑΡΚΑΔΙΑΣ μας έκανε την τιμή, να δημοσιεύσει τους ΑΡΧΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ , ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΑΤΑ ( και ΧΩΡΙΣ τροποποιήσεις εκ των υστέρων !!!!!!!!!) κυρίως για τα ΣΧΟΛΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ, αλλά και για τα ΑΛΛΑ ......
 όπως ορίζεται από το Νόμο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις επί του θέματος των σκοτεινών διαδρομών ΟΔΗΓΩΝ τους ....

https://www.voucherergasia.gr/%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%BB-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1/

Μέχρι τότε, καλό θα ήταν, να νοιαστεί το ΣΟΥΛΤΑΝΑΤΟ, που έχει πάρει την κυριαρχία επί του θέματος ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ και να μας εξηγήσει ΓΙΑΤΙ ένας ΒΑΡΥΠΟΙΝΙΤΗΣ ΒΙΑΣΤΗΣ, εκτελεί δρομολόγια ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ .....

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ????

ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΓΡΑΦΟΥΜΕ

Ή

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΠΙΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ????

 ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΘΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ E MAILS ΠΑΝΤΟΥ .....

Εν τω μεταξύ επισημαίνουμε μερικά άρθρα τυχαία αλιευμένα από το διαδίκτυο, που αναφέρονται σε βιαστές παιδιών και ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τους....

και ΞΑΝΑΡΩΤΑΜΕ :
Ο ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΒΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΜΕΑ ΠΟΙΟΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗ.....ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ???????


http://www.protothema.gr/greece/article/767853/fotografies-autoi-einai-oi-tesseris-katigoroumenoi-gia-to-viasmo-tis-6hronis-stin-pieria/

https://www.newsit.gr/egklhma/kalymnos-dimosieythikan-oi-fotografies-tou-patera-kai-tou-viasti-tis-14xronis/2195840/

https://www.newsit.gr/topikes-eidhseis/aytoi-einai-oi-viastes-12xronoy-paidioy-sti-dimosiotita-oi-fotografies-toys-martyria-apo-ton-patera-kai-ton-erotiko-toy-syntrofo/1263074/

http://newpost.gr/ellada/620680/aytoi-einai-oi-goneis-poy-biazan-ta-anhlika-paidia-toys-epi-4-xronia

http://www.typosthes.gr/gr/topika/astinomika-koinonika/article/150449/autos-einai-o-29hronos-viastis-pou-psareue-anilikes-sto-facebook-foto-/

http://tempo24.news/eidisi/141255/aytos-einai-o-67hronos-viastis-tis-14hronis-stin-kalymno-deite-fotografies

http://www.verianet.gr/post/51915-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CF%85%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B4

http://www.eviazoom.gr/2018/03/autos-einai-o-63xronos-pou-katigoreitai-oti-aselgouse-se-paidia.html